Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2017

       W sierpniu zespół naukowców ze Szczecina, Gdańska i Poznania prowadził badania archeologiczne na stanowisku w Nowym Objezierzu (gm. Moryń). Domniemany obiekt neolityczny typu rondel został odkryty przez paralotniarza, który fotografował stanowisko w 2015 roku i przekazał je właścicielowi terenu.

       Zupełnie niezależnie obiekt ten został dostrzeżony przez archeologa Marcina Dziewanowskiego na zdjęciu satelitarnym w czerwcu 2016 roku. Dokumentacja fotograficzna ujawniła zarysy 4 rowów z 3 bramami i 3 rowkami. Średnica zewnętrzna wynosi około 100 m. Rondele to założenia przestrzenne, najczęściej kształtu kolistego, posiadające zwielokrotnione układy fos i palisad. Rowy w rondlach dochodziły do 10 m szerokości i 6 m głębokości.

Tegoroczne badania miały 2 podstawowe cele:

 • weryfikację zdjęć zrobionych z góry, które wskazują na obecność monumentalnego obiektu typu rondel, który na podstawie analogii może być datowany około 4800-4600 przed Chrystusem;
 • pozyskanie danych i wykonanie dokumentacji obiektu pozwalającej na wpisanie go do rejestru zabytków i wdrożenie programu ochrony konserwatorskiej odpowiedniej do bardzo wysokiej rangi naukowej i ekspozycyjnej tego obiektu.

       Pierwszym etapem były badania geofizyczne, które potwierdziły istnienie struktur obronnych widocznych na zdjęciach. Prace wykopaliskowe także ujawniły obecność 4 rowów i 3 palisad, zlokalizowano także jedno z 3 wejść prowadzących do centrum obiektu. Pozyskano także materiał ceramiczny, kamienny i kostny, który będzie przedmiotem dalszych analiz.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

  Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

 • Powiększ zdjęcie Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

  Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

 • Powiększ zdjęcie Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

  Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

 • Powiększ zdjęcie Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu

  Badania archeologiczne w Nowym Objezierzu