Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Dodatek węglowy
 

Artykuły

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Przejdź do - Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

INFORMACJE I WNIOSEK

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kierownik OPS - E. Serafińska

26 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Ferie w siodle w Skotnicy

Przejdź do - Ferie w siodle w Skotnicy

Ośrodek Jeździecki „Podkowa” i Stowarzyszenie „Podkowa” w Moryniu zapraszają na "Ferie w siodle w Skotnicy" od 13.02 do 17.02.2023 r. w godzinach  od 09.30 do 13.00  (w pierwszym tygodniu ferii).

Stowarzyszenie “PODKOWA” w Moryniu

26 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Ferie w siodle w Skotnicy

Ogłoszenie przetargowe

II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: część dz. nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń KW Nr SZ1S/00033096/5

GMOŚ

25 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Ogłoszenie przetargowe

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Moryń

Przejdź do - Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Moryń

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Moryń – stan na dzień 31.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków: 115

Liczba zawartych umów: 94

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 55

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy: 886.262,22 zł

www.czystepowietrze.gov.pl

20 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gminy Moryń

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Przejdź do - Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Strażackie podsumowanie 2022 roku

Na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pojawiło się strażackie podsumowanie ubiegłego roku. Straż Pożarna, zarówno Państwowa jak i Ochotnicza, w 2022 roku interweniowała 2185 razy w tym 598 razy przy pożarach, 1413 przy miejscowych zagrożeniach oraz 174 przy alarmach fałszywych. W porównaniu do roku 2021, strażacy odnotowali o 457 interwencji więcej.

20 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Strażackie podsumowanie 2022 roku

31 Finał WOŚP w Moryniu

Przejdź do - 31 Finał WOŚP w Moryniu

Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych” – pod takim hasłem odbędzie się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce.

Miejski Ośrodek Kultury

18 stycznia 2023

Czytaj więcej o: 31 Finał WOŚP w Moryniu

Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Przejdź do - Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom, uprawnionym do świadczeń Kasy, możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która jest organizowana we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników, w formie 21-dniowych turnusów.

Więcej informacji  w załączniku lub na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/informacje-ogolne/

 

18 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Przejdź do - Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży:

- nr 265/12, obręb Bielin;
- nr 141/1, obręb Witnica;
- nr 103/6, obręb Nowe Objezierze;
- nr 102/21, obręb Witnica;
- nr 47/6, obręb Witnica;
- nr 35, obręb Klępicz.

18 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Uwaga. PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przejdź do - Uwaga. PRZERWA W DOSTAWIE WODY

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU INFORMUJĘ IŻ 18.01.2023r tj. ŚRODA W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY SPOWODOWANA PRACAMI KONSERWACYJNYMI  NA ULICACH ODRZAŃSKIEJ NR BUDYNKÓW 13/15/17/21/23/25/27/ SKLEP PULS, ŚWIERKOWA NR BUDYNKÓW 1,3,5 ŚWIERKOWA NR BUDYNKÓW 2,4,6,8 i LIPOWA 10.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY .

ZGKiM MORYŃ  

17 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Uwaga. PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Nowe miesięczne stawki opłaty za odpady

Przejdź do - Nowe miesięczne stawki opłaty za odpady

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie gmin Związku Gmin Dolnej Odry obowiązują nowe miesięczne stawki opłaty za odpady

  W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości:

  • 45,15 zł w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika);
  • jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 1,40 zł za gospodarstwo domowe - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH.

 W przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę od ilości (m3) zużytej wody:

  • 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania BIOODPADÓW (nieruchomości wielorodzinne lub jednorodzinne nieposiadające kompostownika);
  •  jeżeli BIOODPADY są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 0,40 zł za m3 zużytej wody - dotyczy to tylko nieruchomości JEDNORODZINNYCH..

16 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Nowe miesięczne stawki opłaty za odpady

Spotkanie robocze na drodze wojewódzkiej nr 125

Przejdź do - Spotkanie robocze na drodze wojewódzkiej nr 125

W dniu 3 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie robocze na terenie trwającej inwestycji polegającej na przebudowie DW125 w Klępiczu, oraz rozpoczynających się inwestycjach  na tej samej drodze nr 125 w Golicach, Bielinie i Moryniu.

13 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Spotkanie robocze na drodze wojewódzkiej nr 125

Informacja KOWR

Przejdź do - Informacja KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora OT KOWR w Szczecinie nr 190/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie zasad opracowywania programów wtórnej restrukturyzacji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz działań w zakresie poprawy struktury obszarowej gospodarstw informuje, że przystępuje do sporządzenia programu wtórej restrukturyzacji nieruchomości rolnej, niezabudowanej oznaczonej jako część działki nr: 202/3 o ogólnej powierzchni 127,86 ha z obrębu Kamienny Jaz, gmina Chojna.

11 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Informacja KOWR

Informacja o śniadaniach w stołówce szkolnej

Przejdź do - Informacja o śniadaniach w stołówce szkolnej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 16 stycznia 2023 r. rozpoczynamy przygotowywanie i sprzedaż śniadań w stołówce szkolnej. Ze śniadań w cenie 3,00 zł korzystać będą mogli uczniowie oddziału „0” i klas I-VIII w Szkole w Moryniu podczas przerwy po 1. lekcji (8.45) oraz uczniowie oddziału „0” i klas I-III w Szkole w Witnicy podczas przerwy po 1. lekcji (9.00).

11 stycznia 2023

Czytaj więcej o: Informacja o śniadaniach w stołówce szkolnej