Obwieszczenie RDOŚ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN.6320.16.2022.PW, z dnia 19 września 2022 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Odra PLH320037 (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1661 z późn. zm.), sporządzeniu projektu dokumentu oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia.

Pliki do pobrania