Gmina Moryń

Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

12 stycznia 2021

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania opłaty dodatkowej,  a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia.

Obecnie nie wprowadzono ulg związanych z koniecznością dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nie odroczono również terminu, w którym należy złożyć oświadczenie i uiścić opłatę. Należy podkreślić, że zasady tych opłat (ich wysokość, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo, a tut. organ nie ma na to wpływu.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, uprzejmie informujemy, że złożenie oświadczenia i dokonanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 1. za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany druk oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1;
  74-503 Moryń,
 2. poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego egzemplarza oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) stojącej w Urzędzie Miejskim w Moryniu,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – /1v326jtiip/skrytka
 4. drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres:
  um@moryn.pl w takiej sytuacji, proszę pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Moryniu również oryginału oświadczenia– pocztą lub poprzez wrzucenie do urny;

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy zatem złożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych należy dokonać najpóźniej do dnia 29 stycznia br.  (nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy).

Dlatego prosimy, aby nie odkładać złożenia oświadczenia na ostatnią chwilę, gdyż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, czas oczekiwania na odpowiedź z Urzędu może się wydłużyć.

WAŻNE INFORMACJE:

W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za zezwolenia sklep/lokal przy ul.

 

Autor: OB - Karolina Pawlicka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Mężczyzna piszący długopisem na kartce papieru.

  Mężczyzna piszący długopisem na kartce papieru.