Gmina Moryń

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

6 października 2021

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

-położonej na terenie gminy Moryń, pochodzącej z byłego PFZ. Nieruchomość rolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 51 z obrębu Stare Objezierze o powierzchni ogólnej 0,2182 ha.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064189/0.
Cena nieruchomości wynosi 12 400,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy czterysta 00/100 złotych), w tym koszty przygotowania do sprzedaży.
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Stare Objezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanową tereny zabudowy zagrodowej wsi oraz tereny rolne. Dojazd do działki utrudniony, drogą wyznaczoną geodezyjnie, ale nie wyniesioną w terenie.

- położonej na terenie gminy Moryń, pochodzącej z byłej Stadniny Koni Bielin. Nieruchomość nierolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 265/17 o pow.0,1317 ha, wraz z udziałem 1/20 w dz. nr 265/11 o pow.0,4907 ha, oraz udziałem 1/19 w dz. nr 265/5 o pow.0,1841 ha,, 265/10 o pow.0,0095 ha„ 265/26 o pow. 0,0074z obrębu Bielin.
Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00029909/7, SZ1Y/00072737/6, SZ1Y/00072736/9.
Cena nieruchomości wynosi 47 675,00 zł, (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Cena zawiera koszty przygotowania do sprzedaży.
Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana, sąsiedztwo działki stanowi jezioro bielińskie oraz tereny leśne, rolne oraz inwestycyjne. Dojazd drogami wewnętrznymi wydzielonymi geodezyjnie, ale nie wyniesione w terenie. Działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzaczeniami.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR-u

    logo KOWR-u