Gmina Moryń

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

16 lutego 2022

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży:

- 109 obr. Moryń 1,
- 78/22 obr. Witnica,
- 107/95 obr.
Witnica,
- 83/2 obr. Stare Objezierze,
- 74/8 obr. Witnica.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR-u

    logo KOWR-u