Gmina Moryń

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

18 lutego 2022

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży:

- działka nr 116, obr. Moryń 1,
- działka nr 764, obr. Przyjezierze II.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR-u

    logo KOWR-u