Gmina Moryń

Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

8 listopada 2022

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży:

- nr 51, obręb Stare Objezierze;
- nr 141/1, obręb Witnica;
- nr 47/6, obręb Witnica;
- nr 102/21, obręb Witnica.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR-u

    logo KOWR-u