Gmina Moryń

Harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Moryń

30 maja 2023

Informujemy, że Urząd Miejski w Moryniu otrzymał informację o rozpoczęciu szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Moryń. Koszt zaszczepienia 1 psa to 40 zł. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram szczepień.

Harmonogram szczepień:

 Jednocześnie przypominamy, że Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju  podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Autor: GMOŚ