Gmina Moryń

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

11 września 2023

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane jedynie na zgłoszenie!!!

Samochód po odbiór odpadów przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie: 91 4615088 lub +48 519096627, mailowo: biuro@zgdo.eu bądź pocztą tradycyjną: ZGDO w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, że przy jego nieruchomości będą one wystawione. 

Odpady wielkogabarytowe do odbioru należy zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie:

Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica 26.09.2023 r.

Terminy wywozu odpadów w pozostałych miejscowościach będą przekazywane z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Autor: GMOŚ