Gmina Moryń

Szkolenie dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią

17 listopada 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie (PLW) informuje, o nieodpłatnym szkoleniu dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących uboju na użytek własny, w celu spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. l Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Szkolenie odbędzie się w dniu 01 grudnia 2023 r. o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryfinie, ul. Armii Krajowej 78, 74-100 Gryfino.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia uprawniającego do przeprowadzenia uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. Kwotę tę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie nr konta 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555. Potwierdzenie opłaty skarbowej należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gryfinie w dniu szkolenia.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 91 416 22 74 lub pod adresem e-mail: sekretariat@piwgryfmo.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logotyp - weterynarii

    logotyp - weterynarii