Gmina Moryń

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Świerkowej w Miejscowości Moryń

1 grudnia 2023

W dniu 30 listopada 2023 r. Burmistrz Morynia Józef Piątek i Wicewojewoda Tomasz Wójcik podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn,: „Przebudowa ul. Świerkowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu”. W spotkaniu wzięli udział były Wojewoda Zachodniopomorski, a obecny Poseł na Sejm Zbigniew Bogucki oraz Wicewojewoda Mateusz Wagemann.

  • Łączny koszt kwalifikowany zadania:  1 163 651,60 zł
  • Kwota dofinansowania: 698 190,96 zł
  • Wkład własny: 465 460,64 zł

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Świerkowej w Miejscowości Moryń

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Świerkowej na odcinku 272,75 mb od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Odrzańską. Projekt ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika po stronie prawej z kostki brukowej betonowej oraz wymianę nawierzchni istniejących zatok postojowych z bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie nowych miejsc postojowych w ilości 6 sztuk. Przebudowane zostaną również istniejące przejścia dla pieszych, zjazdy i skrzyżowanie z ul. Brzozową. 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, podniesienie komfortu jazdy oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy na przebudowę ul. Świerkowej w Miejscowości Moryń

    Podpisanie umowy na przebudowę ul. Świerkowej w Miejscowości Moryń

  • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy na przebudowę ul. Świerkowej w Miejscowości Moryń

    Podpisanie umowy na przebudowę ul. Świerkowej w Miejscowości Moryń