Gmina Moryń

Ogłoszenia Przetargowe

Artykuły

Ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości:

Ogłoszenie przetargowe na działki: 494, 795 i 482

Zarządzenie Nr 78/2023

Ogłoszenie przetargowe na działki: 474, 745 i 478

Ogłoszenia przetargowe na działki 491 i 492

Ogłoszenia przetargowe - działki nr 471, 472, 473

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Zarządzenie nr 71/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

10 lipca 2023

Ogłoszenia przetargowe - działka nr 482

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działka nr 482

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości: działka nr 482 o pow.  1397 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdująca się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni.

12 czerwca 2023

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 494 i 495

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 494 i 495

Zarządzenie Nr 56/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej  nr 184/40 o pow. 20,00m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

GMOŚ
25 maja 2023

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 474, 475, 478

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 474, 475, 478

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 471, 472, 473

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 471, 472, 473

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 479, 480, 481, 491, 492 obręb 2 Miasta Moryń i Udział 1666/10000 działki nr 184/31 obręb Biein

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 479, 480, 481, 491, 492 obręb 2 Miasta Moryń i Udział 1666/10000 działki nr 184/31 obręb Biein