Rolnictwo i Łowiectwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Przejdź do - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach aktualnie trwających naborów.

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Przejdź do - Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Nawadnianie w gospodarstwie

Przejdź do - Nawadnianie w gospodarstwie

Informujemy, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

13 maja 2020
Czytaj więcej o: Nawadnianie w gospodarstwie

Stacja Meteorologiczna w Moryniu

Przejdź do - Stacja Meteorologiczna w Moryniu

W związku z zaniżoną oceną  skutków suszy w roku 2019 (która wpłynęła na obniżenie poziomu pomocy finansowej  związanej ze szkodami w uprawach rolnych) wielu rolników wskazało na potrzebę postawienia stacji meteorologicznej na terenie gminy Moryń. W wyniku współpracy z Instytutem  Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach została wytypowana lokalizacja do posadowienia stacji, która ujęta zostanie w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Stacja Meteorologiczna w Moryniu

Wsparcie dla rolników

Przejdź do - Wsparcie dla rolników

Najważniejsze rozwiązania  Tarczy Antykryzysowej Rolnictwa. Szczegóły proponowanych rozwiązań dla rolników i ich domowników oraz dla przedsiębiorców w komunikacie Miniserstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Wsparcie dla rolników

Szkolenie dla rolników

Przejdź do - Szkolenie dla rolników

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach PZDR Gryfino zs. w Baniach zaprasza 25 marca 2020  r. od godz. 10:00 do sali konferencyjno- widowiskowej Geoparku w Moryniu na szkolenia: „Systemy wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych” oraz „BHP”.

6 marca 2020
Czytaj więcej o: Szkolenie dla rolników

XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Przejdź do - XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. 

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Przejdź do - Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma zostać przeprowadzony do 31 marca 2020 r. Szczegółowa liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich określona jest w załączniku do Rozporządzenia.

24 lutego 2020

Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi

Przejdź do - Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10:00 w ZODR w Barzkowicach odbędzie się szkolenie "Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi". Celem szkolenia jest przedstawienie założeń prowadzenia gospodarstw edukacyjnych, zasad przynależności do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz dobre przykłady funkcjonujących przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim.

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi

szkolenia dla rolników

Przejdź do - szkolenia dla rolników

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach PZDR Gryfino zs. w Baniach zaprasza 04.03.2020  r.  godz. 10:00 do sali konferencyjno- widowiskowej Geoparku w Moryniu na szkolenia: „Energetyka prokonsumencka” i „Zasady przeciwdziałania i adaptacji do   zmian klimatu na poziomie gospodarstwa”

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: szkolenia dla rolników

Informacje nt systemu monitoringu zjawisk meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim.

Przejdź do - Informacje nt systemu monitoringu zjawisk meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przekazuje informacje nt systemu monitoringu zjawisk meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim.

12 lutego 2020

szkolenia dla rolników

Przejdź do - szkolenia dla rolników

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach PZDR Gryfino zs. w Baniach zaprasza 29.01.2020  r.  godz. 10:00 do sali konferencyjno- widowiskowej Geoparku w Moryniu na szkolenia: „Wsparcie realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnej roli wapnowania w procesie produkcji roślinnej.” i „Zasady integrowanej ochrony roślin.”

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: szkolenia dla rolników

Kurs obsługi kombajnów zbożowych

Przejdź do - Kurs obsługi kombajnów zbożowych

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na kurs Obsługi kombajnów zbożowych, który odbędzie się w dniach 12-15.02.2020 r. Koszt 560,00 zł. Zajęcia odbędą się w siedzibie ZODR w Barzkowicach. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy.

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Kurs obsługi kombajnów zbożowych

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Przejdź do - Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje rolników i firmy zajmujące się stowaniem środków ochrony roślin o szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roslin sprzetem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin