Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 494 i 495

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 494 i 495

Zarządzenie Nr 56/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej  nr 184/40 o pow. 20,00m2, położonej w obrębie Bielin, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00037245/3.

GMOŚ
25 maja 2023

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 474, 475, 478

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 474, 475, 478

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 471, 472, 473

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 471, 472, 473

Ogłoszenia przetargowe - działek nr 479, 480, 481, 491, 492 obręb 2 Miasta Moryń i Udział 1666/10000 działki nr 184/31 obręb Biein

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe - działek nr 479, 480, 481, 491, 492 obręb 2 Miasta Moryń i Udział 1666/10000 działki nr 184/31 obręb Biein

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 625/10000 części nieruchomości zabudowanej nr 184/20

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości: Udział 625/10000 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 184/20 o pow. 0,0399 ha położona w miejscowości Bielin. Księga wieczysta Nr SZ1Y/00029903/5. Powierzchnia działki stanowi grunty sklasyfikowane jako Br – RIIIa.

GMOŚ
26 kwietnia 2023

III ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: część dz. nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń

Przejdź do - III ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: część dz. nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń

Działka zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 34 m², pomieszczeniem piwnicznym o pow. 19 m² oraz budynek pomocniczy o pow. 91,88  m². Lokal wyposażony jest  w urządzenia wodno - kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, ogrzewanie elektryczne.

GMOŚ
4 kwietnia 2023

Zarządzenie Nr 44/2023

Przejdź do - Zarządzenie Nr 44/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

3 kwietnia 2023

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: nr 482 / obręb 2 miasta Moryń

Mapka - działka nr 482 położona w obrębie 2 miasta Moryń

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości: działka nr 482 o pow.  1397 m2,  położona w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033627/7, stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdująca się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni.

3 kwietnia 2023

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Przejdź do - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
31 marca 2023

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 494 i 495 w obrębie 2 miasta Moryń

Przejdź do - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 494 i 495 w obrębie 2 miasta Moryń

Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego

Przejdź do - Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego
16 marca 2023

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 474, 475 i 478 w obrębie 2 miasta Moryń

Przejdź do - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 474, 475 i 478 w obrębie 2 miasta Moryń

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 471, 472 i 473 w obrębie 2 miasta Moryń

Przejdź do - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 471, 472 i 473 w obrębie 2 miasta Moryń