Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ferie w siodle w Skotnicy

Przejdź do - Ferie w siodle w Skotnicy

Ośrodek Jeździecki „Podkowa” i Stowarzyszenie „Podkowa” w Moryniu zapraszają na "Ferie w siodle w Skotnicy" od 13.02 do 17.02.2023 r. w godzinach  od 09.30 do 13.00  (w pierwszym tygodniu ferii).

Stowarzyszenie “PODKOWA” w Moryniu
26 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Ferie w siodle w Skotnicy

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Przejdź do - Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

INFORMACJE I WNIOSEK

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kierownik OPS - E. Serafińska
26 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Uwaga. PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Przejdź do - Uwaga. PRZERWA W DOSTAWIE WODY

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU INFORMUJĘ IŻ 18.01.2023r tj. ŚRODA W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY SPOWODOWANA PRACAMI KONSERWACYJNYMI  NA ULICACH ODRZAŃSKIEJ NR BUDYNKÓW 13/15/17/21/23/25/27/ SKLEP PULS, ŚWIERKOWA NR BUDYNKÓW 1,3,5 ŚWIERKOWA NR BUDYNKÓW 2,4,6,8 i LIPOWA 10.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY .

ZGKiM MORYŃ  

17 stycznia 2023

Spotkanie robocze na drodze wojewódzkiej nr 125

Przejdź do - Spotkanie robocze na drodze wojewódzkiej nr 125

W dniu 3 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie robocze na terenie trwającej inwestycji polegającej na przebudowie DW125 w Klępiczu, oraz rozpoczynających się inwestycjach  na tej samej drodze nr 125 w Golicach, Bielinie i Moryniu.

13 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Spotkanie robocze na drodze wojewódzkiej nr 125

Ogłoszenie o naborze wniosków na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest

Przejdź do - Ogłoszenie o naborze wniosków na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2023 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2023 r.

GMOŚ
11 stycznia 2023

Informacja o śniadaniach w stołówce szkolnej

Przejdź do - Informacja o śniadaniach w stołówce szkolnej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 16 stycznia 2023 r. rozpoczynamy przygotowywanie i sprzedaż śniadań w stołówce szkolnej. Ze śniadań w cenie 3,00 zł korzystać będą mogli uczniowie oddziału „0” i klas I-VIII w Szkole w Moryniu podczas przerwy po 1. lekcji (8.45) oraz uczniowie oddziału „0” i klas I-III w Szkole w Witnicy podczas przerwy po 1. lekcji (9.00).

11 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Informacja o śniadaniach w stołówce szkolnej

Informacja KOWR

Przejdź do - Informacja KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie Sekcja Zamiejscowa w Pyrzycach działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora OT KOWR w Szczecinie nr 190/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie zasad opracowywania programów wtórnej restrukturyzacji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz działań w zakresie poprawy struktury obszarowej gospodarstw informuje, że przystępuje do sporządzenia programu wtórej restrukturyzacji nieruchomości rolnej, niezabudowanej oznaczonej jako część działki nr: 202/3 o ogólnej powierzchni 127,86 ha z obrębu Kamienny Jaz, gmina Chojna.

11 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Informacja KOWR

Szansa dla zabytkowych budynków mieszkalnych! Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Przejdź do - Szansa dla zabytkowych budynków mieszkalnych! Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Informujemy, że w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), Gmina Moryń zamierza złożyć cztery wnioski o dofinansowanie, które umożliwią udzielenie dotacji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) wspólnotom mieszkaniowym lub osobą fizycznym na odrestaurowanie zabytkowych budynków mieszkalnych.

10 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Szansa dla zabytkowych budynków mieszkalnych! Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Szansa na przywrócenie blasku zabytkowej stolarce! Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Przejdź do - Szansa na przywrócenie blasku zabytkowej stolarce! Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Informujemy, że w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Moryń przygotowuje wniosek o dofinansowanie na zadanie obejmujące renowacje zabytkowych bram, drzwi i okien, tj. stolarkę zewnętrzną budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

10 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Szansa na przywrócenie blasku zabytkowej stolarce! Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Morynia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 r.

5 stycznia 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Obwieszczenie Burmistrza Morynia

w sprawie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Knieja" Witnica - numer obwodu 279

5 stycznia 2023

Ogłoszenie w sprawie obowiązku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia  13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające  azbest (Dz.U. z 2011r. nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.

2 stycznia 2023