Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

Gmina Moryń przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

Czytaj czałość komunikatu

Artykuły

Festiwal nauki „DZIEŃ GŁAZU” - tegoroczne hasło „Nauka przygodą życia”

Przejdź do - Festiwal nauki „DZIEŃ GŁAZU” - tegoroczne hasło „Nauka przygodą życia”

IV edycja festiwalu nauki „Dzień Głazu” odbyła się w minioną środę 27 kwietnia 2016 r. Celem wydarzenia była promocja Gminy Moryń, jej walorów przyrodniczo - historycznych oraz różnych dziedzin nauki – od geologii, poprzez historię, przyrodę, geografię - aż po sztukę, a także promocja nauki i wiedzy podanej w formie warsztatów, prelekcji, doświadczeń i zabawy. Nie zabrakło również sportu.

Marta Cacek Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu

29 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: Festiwal nauki „DZIEŃ GŁAZU” - tegoroczne hasło „Nauka przygodą życia”

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu Zaprasza na Majówkę

Przejdź do - Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu  Zaprasza na Majówkę

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu zaprasza na Majówkę, która odbędzie się 30 kwietnia 2016 r. godz. 1500 w Amfiteatrze Miejskim

W programie występy:

  • uczniów z ZS w Moryniu
  • duetu muzycznego w składzie: Paula Kurdziel & Sławomir Błęcki
  • orkiestry dętej z Trzcińska Zdroju

 

MOK: Marta Cacek

28 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu Zaprasza na Majówkę

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI: oznaczonej nr 443/1 o pow. 1800 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity  tekst Dz.U. z 2015 r. Nr 102, poz. 1774 ze zm) Burmistrz Morynia odwołuje ogłoszony na dzień 30 maja  2016 r. III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 443/1  o pow. 1800 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń,  uwidocznionej  w księdze wieczystej Nr 41558, a przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

28 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI: oznaczonej nr 443/1 o pow. 1800 m2, położonej w obrębie 2 miasta Moryń

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin i nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin

Przejdź do - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin i nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin

działki nr 184/12 o pow. -  2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin, udział 293/10000 części i nr 184/12 o pow. -  2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin, udział 199/10000 części, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y000299921/7, stanowiącej nieruchomość gruntową, będącej użytkiem rolnym o klasach : RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja działki bardzo dobra, położona wewnątrz wsi Bielin. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Dojście do działki b. dobre.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz

26 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin i nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin

I rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

Przejdź do - I rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

Ogłaszam I rokowania na sprzedaż  działki  63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr 39647 , stanowiącej nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Nie posiada żadnego uzbrojenia , istnieją możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej i elektrycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz

26 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: I rokowania na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

I rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

Przejdź do - I rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

Ogłaszam I rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00046492/5, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Kształt działki regularny. Posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

26 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: I rokowania na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Przejdź do - V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Ogłaszam V ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż  działki nr  276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej SZ1Y/00025844/5, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Dla nieruchomości stworzone są warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i linii energetycznej. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie bardzo dobre. Nieruchomość w części porośnięta drzewami. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją możliwe po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

26 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń,

Przejdź do - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń,

 

  1. Oznaczenie nieruchomości – nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna, KW 41558
  2. Opis nieruchomości - działka niezabudowana. Kształt  regularny. Stworzone są warunki podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej. Posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej częściowo utwardzonej. Przez działkę wzdłuż części frontowej przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.  Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

 

26 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1 o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń,

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 476, 486, 496.

VI Jarmark Cysterski w Jemielnicy

Przejdź do - VI Jarmark Cysterski w Jemielnicy

Serdecznie zapraszamy na VI Jarmark Cysterski w Jemielnicy.

Dział promocji Barbara Nawrolska

25 kwietnia 2016

Czytaj więcej o: VI Jarmark Cysterski w Jemielnicy