Związek Gmin Dolnej Odry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przejdź do - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Związek Gmin Dolnej Odry informuje o możliwości przekazania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Celnej 21, 74-300 Myślibórz od poniedziałku do piątku w godzinach od 10ᴼᴼ do 18ᴼᴼ, w soboty od godziny od 10ᴼᴼ do 15ᴼᴼ.

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zmiana sposobu naliczania opłat

Przejdź do - Zmiana sposobu naliczania opłat

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dnia 4 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę Nr 4/2020 zmieniającą uchwałę Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zmiana sposobu naliczania opłat

Apel o zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem

Przejdź do - Apel o zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem

Związek Gmin Dolnej Odry zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, aby zgniatać butelki plastikowe, puszki i kartony przed wrzuceniem do pojemnika/worka. Dlaczego warto zgniatać butelki? Dzięki temu zmniejszymy objętość wyrzucanych odpadów – więcej odpadów zmieści się w pojemnikach/workach. Nie wyrzucajmy powietrza! Niezgniecione opakowania zabierają cenne miejsce w pojemnikach/workach do segregacji.

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Apel o zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem

Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

Przejdź do - Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

Związek Gmin Dolnej Odry informuje mieszkańców, że od czerwca 2020 r.  firma ATF Sp. z o.o. sp.k., która dostarczała pojemniki w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, rozpoczyna akcję zabierania niewykupionych pojemników na odpady segregowane stojących na posesjach.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

Postępowanie z odpadami w trakcie kwarantanny

Przejdź do - Postępowanie z odpadami w trakcie kwarantanny

Ze względu na wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19Związek Gmin Dolnej Odry w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne, poniżej przedstawia wytyczne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Postępowanie z odpadami w trakcie kwarantanny

Punkty zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Przejdź do - Punkty zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Wobec powyższego Związek Gmin Dolnej Odry wskazuje:

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Punkty zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020

Przejdź do - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020

20 marca 2020
Czytaj więcej o: Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020

komunikat - odbiór odpadów komunalnych

Przejdź do - komunikat - odbiór odpadów komunalnych

Ze względu na wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem, Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że w najbliższych tygodniach mogą wystąpić zakłócenia w terminowym odbiorze odpadów komunalnych jak również konieczność wprowadzenia wyjątkowych zasad dotyczących odbioru odpadów.

23 marca 2020
Czytaj więcej o: komunikat - odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2020

23 marca 2020

Ważny komunikat

Przejdź do - Ważny komunikat

W związku z koniecznością zastosowania środków zapobiegawczych wobec zagrożenia zachorowań na Covid-19 (koronawirus), w trosce o dobro zarówno pracowników, jak i samych Mieszkańców, Związek Gmin Dolnej Odry w najbliższych tygodniach wstrzymuje przyjmowanie interesantów bezpośrednio w biurze Związku. Uprasza się mieszkańców, aby załatwiać sprawy drogą elektroniczną: biuro@zgdo.eu lub poprzez platformę e-puap: /zgdo/SkrytkaESP lub telefonicznie: 91 4615088 albo 726 602 908.

15 marca 2020
Czytaj więcej o: Ważny komunikat

Komunikat dotyczący składania deklaracji D2 (domki letniskowe)

Przejdź do - Komunikat dotyczący składania deklaracji D2 (domki letniskowe)

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, iż zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Klimatu nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Związek Gmin Dolnej Odry nie objął systemem odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych i w związku z tym z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie będzie odbierał odpadów komunalnych

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący składania deklaracji D2 (domki letniskowe)

Porzucone odpady na drodze

Przejdź do - Porzucone odpady na drodze

W ubiegły weekend na drodze pomiędzy Wisławiem, a Gądnem w gminie Moryń zostały wyrzucone gonty bitumiczne (papowe). Odpady te zostały porzucone na środku drogi. Wszystkie osoby mające wiedzę na temat właściciela tych odpadów, proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Moryniu  (pokój nr 2),  lub  tel. 91 4667954.

4 lutego 2020
Czytaj więcej o: Porzucone odpady na drodze

Informacja o terminie odbioru odpadów bio

Przejdź do - Informacja o terminie odbioru odpadów bio

Informujemy, że odpady biodegradowalne odbierane będą w terminie odbioru odpadów zmieszanych, zgodnie z załączonym harmonogramem.

22 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja o terminie odbioru odpadów bio

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Przejdź do - Zasady segregacji odpadów komunalnych

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych polega na oddzielaniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

17 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zasady segregacji odpadów komunalnych