Podsumowanie kadencji 2018-2024 - „Modernizacja sieci drogowej”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2024

Zakładane działania z zakresu modernizacji sieci drogowej na początku kadencji 2018-2024:

 • Kontynuowanie przebudowy i budowy chodników na terenie gminy Moryń;
 • Kontynuowanie prac nad przebudową drogi wojewódzkiej nr 125 w miejscowościach Klępicz, Bielin i Moryń;
 • Kontynuowanie prac drogowych celem uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 125 w Moryniu ul. Odrzańska i w Starym Objezierzu;
 • Kontynuowanie współpracy z zarządcami dróg w celu realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych;
 • Kontynuowanie naprawy dróg gruntowych.

Zrealizowane działania na rzecz modernizacji sieci drogowej na koniec kadencji 2018-2024 na terenie Gminy Moryń:

 • Zrealizowano projekt pn. Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  • wartość projektu: 616.583,63 ,
  • przyznana kwota pomocy: 453.936,00 zł.

Ul. Jaśminowa

 • Przebudowano drogę gminną nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń. Celem projektu była poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, podniesienie komfortu jazdy oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych.
  • wartość inwestycji: 899.690,54 zł,
  • kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 332.744,33 zł.

 

 • Przebudowano drogę na odcinku Gądno – Przyjezierze.
  • W 2022 roku wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi na odcinku Gądno –Przyjezierze” finansowane ze środków Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice.
   • Wartość zadania: 224.525,48 zł,
   • przyznana kwota pomocy: 219.525,48 zł.
  • W 2021 roku wykonano gruntowny remont odcinak drogi na obszarze leśnym Gądno-Przyjezierze w porozumieniu i z finasowaniem ze środków Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice.
   • Wartość zadania: 87.414,44 zł,
   • przyznana kwota pomocy: 81.600,00 zł.

 • Przebudowano drogi na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin, Stare Objezierze.
  • wartość inwestycji: 1.048.509,18 zł,
  • kwota dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 970.200.00 zł,
  • wkład własny: 102.540,18 zł.

 

 • Przebudowano drogę gminną (działki nr 233/2, 232/3, 389/1, i 119 obręb 3 miasta Moryń) w miejscowości Moryń o długości 62 m w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • wartość projektu: 177.061,41 zł,
  • kwota pomocy: 112.664,00 zł.

 

 • Gmina pozyskała środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę następujących ulic w Moryniu:
  • ul. Świerkowej,
  • ul. Piaskowej,
  • ul. Jesionowej.
  • Kwota pozyskany środków: 3.498.600,00 zł.

 

 • Przebudowano drogę nr 125 w miejscowości Klępicz. Inwestycja była prowadzona dzięki środkom Unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
  • wartość inwestycji 13.700.000,00 zł.

 

 • Trwają prace na polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 125 na przejściu przez miejscowość Bielin i miejscowość Moryń.
  • wyceniony przedmiot robót 21.649.735,50 zł.

 

 • Trwają prace budowlane polegające na budowie ronda w obrębie rozlewiska rzeki Słubi wraz z wymianą przepustu w ul. Dworcowej w Moryniu (przy młynie).

 

 • Wykonano remont ciągu pieszego w miejscowości Macierz wraz z oświetleniem.
  • Całkowity koszt zadania: 357.602,82 zł,
  • Udział finansowy gminy Moryń: 50.000,00 zł.

 • Wykonano prace drogowe celem uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej 125 w Moryniu, ulica Odrzańska:
  • Wartość inwestycji: 423,382,36 zł,
  • Wkład Gminy Moryń: 24,000,00 zł,
  • Wykonano również prace drogowe celem uspokojenia ruchu w Starym Objezierzu.

 • W porozumieniu z Powiatem Gryfińskim zrealizowano następujące inwestycje:
  • wykonano chodnik w Nowym Objezierzu;
  • wykonano chodnik przy drodze powiatowej przy zjeździe w kierunku Gądna. Wartość inwestycji: 89.989,99 zł, wkład własny gminy Moryń 44.994,99 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.
  • Przebudowano ul. T. Kościuszki w Witnicy. Wartość inwestycji 629.463,40 zł;
  • Wykonano chodnik w ciągu drogi Powiatowej w miejscowości Dolsko. Wartość inwestycji 989.919,74 zł, udział finansowy gminy Moryń 40.000,00 zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie ul. Jaśminowa

  ul. Jaśminowa